Varnish

Podstawowe komendy

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
# Usuniecie cachu dla strony snip.uchacz.it/admin/
varnishadm -S /etc/varnish/secret -T localhost:6082 ban 'req.http.host ~ snip.uchacz.it && req.url == "/admin/"'

# Wylaczenie backendu
varnishadm -S /etc/varnish/secret -T localhost:6082 backend.list

varnishadm -S /etc/varnish/secret -T localhost:6082 backend.set_health snip01 sick

# Włączenie backendu
varnishadm -S /etc/varnish/secret -T localhost:6082 backend.set_health snip01 healthy