Bash

Ciekawe zajawki

1
2
# fork bomb
 :(){ :|:& };:

Liczby zmienoprzecinkowe w bashu

1
2
# float w bc
 echo "scale=4; 1/8" | bc

Operacje na plikach

1
2
# Dzielenie pliku na pol
 wc -l access.log | awk '{ print int($1/2)+1 }' | xargs split access.log -l

bash proxy

1
2
3
4
5
6
7
 http_proxy='http://proxyserver'
   HTTP_PROXY=${http_proxy}
   https_proxy=${http_proxy}
   HTTPS_PROXY=${https_proxy}
   no_proxy=localhost,127.0.0.1
   NO_PROXY=${no_proxy}
 export http_proxy https_proxy no_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY NO_PROXY