Influxdb

Podstawowe komendy influx

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Komenda influx
  influx
   show databases
   use db
   SHOW MEASUREMENTS
   list series

 # Wyczyszczenie całej bazy
   DROP SERIES FROM /.*/

 # Wyczyszczenie od danej daty
   DELETE WHERE time < '2019-06-18';
   DELETE WHERE time < now() - 7d

 # retecja danych
   show retention policies on collectd_db
   CREATE RETENTION POLICY oneweek on collectd_db DURATION 7d REPLICATION 1;