Ruby

Zarzadzanie pakietami ruby

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 # Odinstalowanie wszystkich wersji pakietu rjb
   gem cleanup rjb
   gem uninstall rjb

 # Odinstaluje tylko wersje 1.1.9
   gem uninstall rjb --version 1.1.9

 # Odinstaluje wesje mniejsze od 1.3.4
   gem uninstall rjb --version '<1.3.4'

Znane problemy

1
2
# bląd require': cannot load such file -- elif
   gem install elif