Redis

Podstawowe komendy

1
2
3
4
5
6
7
8
# Pokazanie wszystkich kluczy w pamięci
  redis-cli KEYS *

# Pokazanie aktualnej konfiguracji redisa
  redis-cli info

# Usuniecie wszystkich kluczy z pamieci
  redis-cli flushall

Łączenie sie do redisa po SSL

1
2
3
4
5
  ipython

  import redis
  r=redis.StrictRedis(host='adres_hosta', port=6379, password='haslo', ssl=True)
  r.pack_commands('info')