Mysql

Przydatne

1
2
3
4
 # Wylączenie połączeń na bazie danych
 alter database ecolight connection limit  0;
 # On unlimited
 alter database ecolight connection limit -1;