Apache2.4

Pomocne OneLinery

1
2
3
4
5
# Włączenie wszystkich dostepnych stron
 for i in `ls /etc/apache2/sites-available/`; do echo $i; done;

# Wylisotwanie, policzenie wystapien i posortowanie wszystkich adresow ip z logów apacha
 grep -E -o "([0-9]{1,3}[\.]){3}[0-9]{1,3}" access.log | sort -h | uniq -c | sort -h

Włączenie zawieszki 503

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
 #1 Włączamy moduł apacha2 rewrite
  a2enmod rewrite

 #2 Dodajemy do konfiguracji strony
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/503.html
  RewriteRule ^(.*)$ - [R=503,L]
  ErrorDocument 503 /503.html

 #3 Tworzymy plik 503.html w DocumentRoot strony
  cd /var/www/strona/ && echo "Przerwa techniczna" > 503.html

 #4 Testujemy konfiguracje i restartujemy Apacha2
  apache2ctl configtest
  service apache2 restart

Rewrity

1
2
3
# L - last( przerwy przetwarzanie innyc reguł)
# Strona z kodem 301 wskazaniem na nową lokalizacje
RewriteRule ^/omnie/         http://%{HTTP_HOST}/pl/omnie/      [R=301,L]