Python

Pożyteczne rzeczy

1
2
3
4
5
6
#Szybkie udostepnianie plikow
mkdir ~/tmp && cd tmp && touch plik.txt
python -m SimpleHTTPServer 8888

# Sprawdzenie poprawności jsona
cat json | python -c 'import json,sys;obj=json.load(sys.stdin);print obj;'#