Sieci

Dignostyka ruchu sieciowego

1
2
# Podszywanie sie pod adres 192.168.80.40 w celu sprawdzenia ruchu do 10.0.0.1
  hping3 -I eth0 -a 192.168.80.40 -s 3137 -p 1433 -S 10.0.0.1