Monitoring zasobow

glances

Ładniejszy htop z bajerami, możliwy export danych do grafany.